Uncategorized

Zásady provozu staveb a konstrukcí

By 13 prosince, 2022 15 prosince, 2022 No Comments

Moderní doba je plná moderních vynálezů, udělátek a zlepšováků, které jsou nám prevencí proti nadměrnému namáhání svalů – stejně jako mozkových buněk. Ruku v ruce s tím přináší praxí ověřenou skutečnost, že i banální a předvídatelné, natožpak nepředvídatelné situace a jejich řešení, nebývají standardní kompetencí moderního člověka. Proto všechny ty provozní řády a předpisy, proto směrnice popisující situace do takových detailů, že si klepeme na čelo. Že se požár vyhlašuje voláním “hoří!” – to je přece každému jasné. Tohle přece víme, ne? Ale ouha, když jde do tuhého. Jak se potom takový blbuvzdorný návod hodí!

Provoz budovy není z řečeného výjimkou. Můžeme jej definovat jako soubor řízených procesů, členěný dle předvídatelných provozních situací, u kterých příčinu známe předem, ale nelze ji dost dobře odstranit běžnými prostředky.

Provozní situace můžeme rozlišovat na trvalé – při kterých lze zaručit optimální úroveň provozu; na krátkodobé (přechodné) – při kterých lze zaručit určitou kvalitu provozu v daných mezích, přijmou-li se k tomu potřebná opatření; a mimořádné – kdy nelze zaručit kvalitu provozu, ale pouze bezpečnost osob a maximální míru zachování majetku.

Návod, jak se vypořádávat se všemi provozními situacemi, představují provozní řády a provozní dokumentace vůbec. Všechny předvídatelné provozní situace by měl tento návod obsahovat a regulovat. Už samotný projekt stavby vyžaduje jakousi osnovu budoucích provozních řádů, která je součástí podkladů k projektu v podobě dané nařízením vlády č. 163/2002.

Domovní řád objektu, provozní řády vybraných prostor (např. garáže nebo sklady), směrnice o nakládání s odpady i pokyny pro havarijní situace; požární dokumentace včetně poplachových směrnic a evakuačních plánů, stejně jako provozní řády pro obsluhu technologií, řády technologických zařízení jako jsou kotelny nebo výměníkové stanice, plány kontrol a údržby, revizí, odborných prohlídek a servisů, provozní řády kanalizací, čistíren odpadních vod. To vše je dokumentace, která pomáhá řešit nejrůznější provozní situace. A i když se nám může mnohdy zdát zbytečná nebo banální, může lehce nastat okamžik, kdy bude víc než užitečná. A zdaleka to nemusí být jen proto, abychom se dozvěděli, v jaké tónině volat “hoří!”.