Uncategorized

Změna přístupu ve stavebnictví

By 23 dubna, 2024 26 dubna, 2024 No Comments

Změna přístupu ve stavebnictví, od velkoryse rozmáchlého k ekologicky zodpovědnému, se přirozeně projevuje v legislativě, v nařízeních, v normách, v pokynech. A jak to tak bývá, legislativa zase zpětně ovlivňuje uvažování o udržitelné výstavbě. S praktickým využitím je to komplikovanější, protože dosud neexistuje jednotný závazný postup či směrnice, jak všechny prvky současného přístupu aplikovat. Musíme tedy pátrat a dávat si sami dohromady jednotlivé metodiky. A o tom, kde pátrat, si povíme právě teď.