O nás

Pro naše zákazníky zajišťujeme geodetické, fotogrammetrické práce včetně 3D skenování. Upřednostňujeme komplexní systémová řešení úloh s ohledem na konkrétní podmínky. Vážíme si náročných zákazníků, dovedeme nabídnout i nestandardní řešení. Trvale podporujeme naši vlastní výzkumnou činnost. Udržujeme se na vysoké odborné úrovni, spolupracujeme s řadou domácích i zahraničních odborníků, významných institucí i firem.

Co se nám podařilo

 • Máme dlouholeté a bohaté praktické zkušenosti s prováděním geodetických a fotogrammetrických prací.
 • Provádíme vlastní výzkumnou činnost.
 • Úspěšně jsme zavedli řadu moderních technologií v oblasti blízké 3D průsekové fotogrammetrie a skenování.
 • Úspěšně jsme zavedli a zprovoznili geografické informační systémy ve vybraných oblastech „facility management“ u řady našich uživatelů.
 • Vlastníme řadu speciálních měřických technologií a špičkové vybavení.

Naše vybavení, technologie, oprávnění

 • Vlastníme totální stanice Topcon, GPS Topcon – využíváme služeb sítě CZEPOS.
 • Vlastníme vybavení pro průsekovou fotogrammetrii Rolleimetric, včetně digitálních kamer a 3D skenovacích systémů.
 • Vyžíváme produkty firmy Gepro (Kokeš, MISYS) a úzce spolupracujeme při zavádění GIS na bázi SW MISYS.
 • Využíváme produkty firmy Autodesk, DMT Atlas, produkty Topol.
 • Vyvinuli jsme řadu speciální přípravků pro velmi přesná měření.
 • Máme oprávnění k výkonu zeměměřických činností podle § 13 zákona 200/1994 Sb. v rozsahu písmene a), b), c) odstavce 1.