Vybrané služby

Geodézie a fotogrametrie

Polohopisné a výškopisné plány, zaměření skutečného provedení staveb, zaměření nepřístupných skalních svahů, lomů aj. Digitalizace map a plánů.

Více...

GIS/CAFM/BIM/MISYS SPRÁVA BUDOV

Vývoj, zavedení a technická podpora informačních systému CAFM - MISYS SPRÁVA BUDOV

Více...

Dokumentace skutečného stavu a pasportizace

Polohopisné a výškopisné plány, zaměření skutečného provedení staveb, zaměření nepřístupných skalních svahů, lomů aj. Digitalizace map a plánů.

Více...

3D Mapování

Komplexní stavební zaměření půdorysů, řezů a pohledů fasád, zaměření podkladů pro prohlášení vlastníka, pasporty budov a tvorba GIS

Více...

Vědecká činnost

Moderní měřičské technologie a systémy

Vcíe...